Profil specjalisty

dr n. med. Tomasz Zawadzki

Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii II stopnia

Doświadczenie zawodowe

 • Pracuje w zawodzie od 1992 roku – dotychczasowe miejsca pracy to:
 • NZOZ Humana Medica Omeda
 • NZOZ Bopol
 • SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
 • Dział Anestezjologii Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Rejonowy w Piszu
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpital Rejonowy w Grajewie
 • Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Wybrane certyfikaty i szkolenia

Jest członkiem:

 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Ratunkowej
 • Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Prace naukowe

 • Rozprawa doktorska: „Badania wpływu amifostyny na równowagę oksydacyjno-antyoksydacyjną i obraz morfologiczny płuc w przebiegu ich doświadczalnego uszkodzenia wywołanego cyklofosfamidem”
 • Wynikiem zaangażowania w badania procesów związanych z ostrym uszkodzeniem miąższu płuc jest współautorstwo w wielu pracach i komunikatach zjazdowych