Profil specjalisty

dr n. med. Wiesław Kurzątkowski

Specjalista położnictwa i ginekologii

Wykształcenie

 • Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku
 • Ukończone studia podyplomowe w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – „Zarządzanie i finanse w ochronie zdrowia”
 • Ukończony kurs „Pedagogiki Szkoły Wyższej” w Studium Doskonalenia Pedagogicznego AM w Białymstoku

Doświadczenie zawodowe:

Praca w zawodzie od 1981 roku, w tym m.in. jako:

 • Współwłaściciel „Mastermed Kurzątkowski Zdrodowska Sp.p”
 • Zastępca Ordynatora Oddziału Położniczego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku
 • Kierownik Pracowni USG Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Białymstoku
 • Asystent w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku
 • Od 2010 – Poliklinika Ginekologiczno-Położnicza Sp. z o.o. Sp. K.

Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Fundacja Medycyny Płodowej z Londynu – The I st trimester prenatal screening – (NT, NB, DV)
 • Wewnątrzmaciczna diagnostyka i terapia płodu (Polsko-Niemieckiej Szkoły Endoskopii i Ultrasonografii)
 • Sekcja USG Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego i Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego, oraz Sonomammografii
 • Aktywny uczestnik w ponad 90 szkoleniach, sympozjach i zjazdach naukowych polskich i zagranicznych (m.in. Francja -1995r, Kanada – 1997r, Dania – 2000r.)

Członek towarzystw naukowych:

 • Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
 • Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
 • Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej
 • Europejskiego Stowarzyszenia Ultrasonografistów w Medycynie i Biologii – EFSUMB

Prace naukowe

 • Autor i współautor 8 prac naukowych ogłoszonych w czasopismach krajowych i zagranicznych
 • Autor rozprawy doktorskiej pt: „Katepsyna A łożyska i błon płodowych”
 • Organizator kursów w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Białymstoku z zakresu ultrasonografii w położnictwie i ginekologii pod patronatem Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie