Profil specjalisty

Zdzisława Ochryciuk

Położna Specjalista Pielęgniarstwa Opieki Przed i Okołoporodowej

Wybrane certyfikaty i szkolenia

Brała udział w licznych szkoleniach, konferencjach, zjazdach i warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Medycyny Perinatalnej oraz Fundację „Rodzić po ludzku”. Niektóre z nich to:

 • Specjalista pielęgniarstwa opieki przed i okołoporodowej
 • Kurs specjalistyczny „Monitorowanie dobrostanu płodu w czasie ciąży i podczas porodu dla położnych”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – stany nagłe w położnictwie, profilaktyka raka szyjki macicy”
 • „Zdrowie kobiety XXI wieku – nowe trendy endoskopii w ginekologii onkologicznej, standardy postępowania w ginekologii, położnictwie i neonatologii”
 • „Holistyczne położnictwo – nowe wyzwania w opiece nad matką i dzieckiem”
 • „Komunikacja interpersonalna w kontakcie z pacjentem”
 • Kurs specjalistyczny „Resuscytacja krążeniowo – oddechowa dla pielęgniarek i położnych”

Specjalistyczne uprawnienia

 • do pobierania krwi pępowinowej na potrzeby izolowania komórek macierzystych
 • do przetaczania krwi i preparatów krwiopochodnych oraz krwiolecznictwa

Doświadczenie zawodowe

W zawodzie pracuje od 1976 roku, w tym dotychczas:

 • jako położna na Oddziale Sali Porodowej SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. J. Śniadeckiego w Białymstoku
 • jako Instruktor Zawodu Położnej w Medycznym Studium Zawodowym w Białymstoku i pracę na Sali Porodowej łączyłam z kształceniem nowych kadr położnych
 • jako położna na Oddziale Sali Porodowej Szpitala w Zliten w Libii

Wykształcenie

 • Ukończyła trzyletnie szkolenie specjalistyczne w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. J. Śniadeckiego w Białymstoku uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie opieki przed i okołoporodowej
 • Ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Białymstoku z wynikiem bardzo dobrym uzyskując tytuł dyplomowanej położnej