Poliklinika Arciszewscy

Wyjątkowe miejsce
dla każdej z nas

Badanie USG piersi

Badanie USG piersi jest jedną z metod profilaktycznych i diagnostycznych w chorobach piersi. Pozwala na łatwe zobrazowanie budowy anatomicznej gruczołu piersiowego oraz na wykrycie nieprawidłowości w obrębie tego narządu, np. nowotworu piersi. Jest ono zupełnie bezpieczne, dlatego też może być wykonywane także u kobiet w ciąży.

Wskazania do wykonania badania

Badanie USG piersi powinno być wykonywane profilaktycznie raz do roku przez wszystkie kobiety po ukończeniu 20 roku życia. Dodatkowo wskazaniami do wykonania badania są:

  • wszelkie zmiany wykryte w piersiach lub węzłach chłonnych przez kobietę w samobadaniu piersi oraz wyciek z brodawki sutkowej,
  • ból piersi niewiadomego pochodzenia,
  • jako uzupełnienie mammografii piersi.

Dodatkowo badanie ultrasonograficzne piersi musi zostać wykonanie przed biopsją piersi oraz stanowi metodę obrazowania gruczołu piersiowego podczas tego zabiegu. U kobiet należących do grupy ryzyka raka piersi, a więc tych, u których wykryto mutacje genów BRCA1 i BRCA 2.

Sposób przygotowania do badania

Badanie to nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy je wykonać w pierwszej połowie cyklu, tuż po krwawieniu miesięcznym, jednak nie później, niż do 12-14 dnia cyklu.

Dokumenty potrzebne w czasie wizyty

  • dowód osobisty lub paszport, bądź kartę pobytu, w celu założenia karty pacjenta
  • wynik poprzedniego badania ultrasonograficznego piersi, jeśli było wykonywane
  • wynik badania mammograficznego (dotyczy kobiet po 50 roku życia), jeśli było wcześniej wykonywane

Przebieg badania

Badanie USG piersi przeprowadzane jest przy użyciu specjalistycznego aparatu ultrasonograficznego, który dzięki wykorzystaniu fal ultradźwiękowych tworzy na ekranie monitora obraz 2D, 3D lub 4D badanych narządów wewnętrznych. W ten sposób lekarz może ocenić budowę gruczołu piersiowego. Badanie to jest bezbolesne i nieinwazyjne, dzięki czemu może być wykonywane wielokrotnie oraz u kobiet ciężarnych. Wykonanie USG piersi trwa kilka minut.

Cennik