Poliklinika Arciszewscy

Wyjątkowe miejsce
dla każdej z nas

Badania noworodków

Każdemu noworodkowi urodzonemu w Poliklinice zapewniamy szereg badań i szczepień, w tym:

  • szczepienia ochronne,
  • podaż witaminy K zgodnie z aktualnymi zaleceniami,
  • wdrożenie profilaktyki zakażeń oka,
  • specjalistyczne przesiewowe badanie słuchu metodą otoemisji akustycznej (OAE),
  • badania przesiewowe w kierunku wrodzonych chorób metabolicznych,
  • badanie pulsoksymetryczne w celu wczesnego wykrycia bezobjawowych krytycznych wad serca.

Przez cały okres pobytu w Poliklinice monitorujemy u noworodka żółtaczkę, za pomocą przezskórnego badania poziomu bilirubiny. Badanie to jest bezinwazyjne – nie wymaga pobierania krwi od dziecka. Jeśli zaistnieje potrzeba, terapię prowadzimy przy pomocy bezpiecznych, nowoczesnych, diodowych lamp do fototerapii.

W zależności od potrzeb, w Poliklinice wykonujemy również biochemiczne i bakteriologiczne badania dodatkowe, echo serca, USG jamy brzusznej, ośrodkowego układu nerwowego i stawów biodrowych.