Poliklinika Arciszewscy

Wyjątkowe miejsce
dla każdej z nas

Opieka ambulatoryjna

Poliklinika jest jedynym ośrodkiem ginekologiczno-położniczym w Polsce, który oferuje noworodkom i ich mamom opiekę medyczną po porodzie. W ramach wykupionego pakietu poporodowego, pacjentki i ich maleństwa mają zapewnioną opiekę specjalistów (w tym neonatologów, ginekologów i położnych), bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pacjentki objęte zostają opieką ambulatoryjną przez cały okres połogu, a więc przez 6 tygodni od opuszczenia Polikliniki, a noworodki przez okres noworodkowy, czyli 4 tygodnie od wypisania z Polikliniki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stanu zdrowia dziecka, mama może w każdej chwili zadzwonić do Polikliniki i umówić się na badanie. Służymy pomocą w zakresie pielęgnacji skóry, oceny przyrostów masy ciała dziecka, procesu gojenia kikuta pępowiny, monitorowania i leczenia żółtaczki. Jeśli okaże się, że noworodek potrzebuje specjalistycznego leczenia, wykraczającego poza możliwości szpitala ginekologiczno-położniczego, to zapewnimy mu dalszą terapię w odpowiednim ośrodku.

 

Pakiet opieki ambulatoryjnej Polikliniki obejmuje:

– diagnostykę i leczenie noworodków:

 • bezinwazyjny pomiar bilirubiny – ocena przebiegu żółtaczki noworodkowej
 • leczenie żółtaczki – fototerapia bezpiecznymi lampami diodowymi
 • jeśli zaistnieje wskazanie medyczne, wykonywane jest echo serca, USG jamy brzusznej i ośrodkowego układu nerwowego
 • kontrola rozwoju psychomotorycznego
 • kontrola masy ciała
 • ocena stanów związanych z kryzą płciową
 • ocena gojenia się kikuta pępowinowego
 • porady dotyczące stanów zapalnych oczu
 • porady dotyczące pielęgnacji noworodka
 • porady dotyczące leczenia stanów zapalnych skóry
 • porady dotyczące leczenia objawów alergii
 • porady dotyczące szczepień ochronnych
 • zasady postępowania ze zmianą po szczepieniu BCG
 • inne porady dotyczące noworodka

– diagnostykę, leczenie i szkolenie kobiet po porodzie:

 • kontrolna wizyta ginekologiczno-położnicza po porodzie
 • kontrola stanu zdrowia przez lekarza prowadzącego i wykonanie niezbędnych badań (w razie wskazań medycznych)
 • pielęgnacja rany po cięciu cesarskim i krocza po porodzie fizjologicznym
 • porady laktacyjne i pomoc w problemach związanych z nawałem pokarmu
 • w razie potrzeby badanie i leczenie piersi
 • porady dotyczące karmienia piersią i mlekiem modyfikowanym
 • konsultacje dotyczące zachowania prawidłowej diety po porodzie
 • edukacja w zakresie zachowania prawidłowej formy fizycznej po porodzie